Medezeggenschapsraad

Voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in het SO en/of VSO: De medezeggenschapsraad (afgekort MR) is het orgaan dat vanuit overheidswege is ingesteld om leerkrachten en ouders de mogelijkheid tot inspraak c.q. invloed op het beleid te verschaffen.

Download: Werving MR ouder

mr

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

©2017 MosaLira. Alle rechten voorbehouden. Design en ontwikkeling: E-volve.nl