VSO +31 (0)43 346 77 30
                                           SO +31 (0)43 328 13 33

Extra

Algemeen

De Jan Baptist SO en VSO, Don Bosco school SO en VSO en IVOO VSO AD hebben de ambitie om samen een ‘Campus Special Needs’ te vormen.

CSN is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die specialistische onderwijsexpertise nodig hebben om tot leren en ontwikkelen te komen. Door gezamenlijk op te trekken, willen ze het onderwijs dat ze aanbieden verder versterken en ontwikkelen.

csn

Een concrete invulling is dat alle scholen (c.q. units) aan de slag gaan met de implementatie van het onderwijsconcept IPC (International Primary Curriculum (IPC)).

IVOO VSO AD, Jan Baptist VSO en Don Bosco VSO

Frans van de Laarplein
Frans van de Laarplein 3
6217NH Maastricht
043 - 346 77 30

Don Bosco SO en Jan Baptist SO

Porseleinstraat
Porseleinstraat 14
6216 BP Maastricht
043 - 328 13 33

Vrijdag 7 oktober 2016 heeft de VSO-locatie in de raadzaal van gemeente Maastricht het certificaat Veilige School ontvangen.

Eind schooljaar 2017 ( juli) wordt op de SO-locatie een audit afgenomen. Mocht dit slagen zal de Jan Baptist SO, net als onze collega’s van het VSO het certificaat Veilige School ontvangen.

01

Jan Baptist VSO heeft verschillende projecten die mede mogelijk gemaakt worden door het ESF. 

Lessen in het kader van arbeidsorientatie, de groepsstages en de externe stage worden gekenmerkt als subproject binnen het ESF-project. 
Twee dagen in de week is er ook een VOORdeel-leerkracht van Jan baptist VSO als Voordeel-docent bij de MTB aanwezig. Ook deze stage valt onder het Europees Sociaal Fonds.

* Van kalenderjaar 2018
Europees Sociaal Fonds, project ‘ESF Zuid-Limburg VSO PrO scholen 2018’

* Van kalenderjaar 2019
Europees Sociaal Fonds, project ‘ESF Zuid-Limburg VSO PrO scholen 2019’

Deze info van Jan Baptist VSO gaat expleciet over deze bijdrage van de Europese Unie. 
De subsidie die de school ontvangt en deze informatie hebben geen gevolgen voor de persoonlijke situatie en het traject van desbetreffende leerlingen.

Ga naar: Europees Sociaal Fonds

euvlag

Laatste nieuws

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

Snelkoppelingen